Important Non-Wood Forest Products in Turkey: An Econometric Analysis

Authors

  • R. Kurt Bartin University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, Turkey
  • S. Karayilmazlar Bartin University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, Turkey
  • Y. Cabuk Bartin University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, Turkey
Volume: 6 | Issue: 6 | Pages: 1245-1248 | December 2016 | https://doi.org/10.48084/etasr.823

Abstract

Wood resources obtained from forest and non-wood forest products (NWFP) have gained great importance recently as their economic values keeps increasing by the day. In this study, forecasting of Turkish Non-Wood Forest Products such as thyme, bay leaves, salvia and pine nut export amounts was carried out using a linear regression analysis method for the next fifteen years based on the data for the years between 1990 and 2009. Moreover, estimated import values and actual import values from the last years were compered and analyzed. Finally, predictions on future trends were made.

Keywords:

Regression, Export, Thyme, Bay Leaves, Salvia, Pine Nut

Downloads

Download data is not yet available.

References

R. Kurt, Y. Cabuk, S. Karayilmazlar, “Türkiye ve Dünya Yuvarlak Odun ve Odun Dışı Orman Ürünlerinin Üretim, Dış Ticaret ve Ekonomik Potansiyel Analizi” Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 20, s.1-9, 2011a

U. Geray, Ulusal Çevre Eylem Planı, Orman Kaynakları Yönetimi, DPT yayınları, ISBN:975-19-1917-7, Ankara, 115 s, 1998

O. Balci, “Odun Dışı Bitkisel Ürünler”, Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü, Uluslararası Orman Yılı, www.ogm.gov.tr

DPT “VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyon Raporu”, Ankara, 2001

R. Kurt, Y. Cabuk, S. Karayilmazlar, “Foreign Trade Analysis of Spices and Spices Derivates as Non-Wood Forest Products of Turkey”, 2nd International Non-Wood Products Symposium, Isparta, TURKEY, pp. 23-31, 8-10 September 2011,

B. Ors, “Orman Ürünlerimiz ve Orman Köylüsüne Katkıları”, Kozalak, TC Orman Bakanlığı Gazetesi, Yıl:2, Sayı:14, Ekim 1999

M. Konukcu, “Ormanlar ve Ormancılığımız, Faydaları”, İstatistiki Gerçekler, DPT Yayın No: 2630, Eylül, 2001

Turkstat, “Turkish Statistical Institute (TurkStat)”, Ankara, www.tuik.gov.tr

R. Kurt, Türkiye Odun Dışı Orman Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Dış Ticaret Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın, 2011

Y. Cabuk. S. Karayilmazlar, R. Kurt, S. M. Onat, “Estimating Future Development of the Turkish Plywood Sector By The Use Of Models Affecting This Forest İndustry Sector”, International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No. 4, pp. 808-818, 2011

O. Unver, H. Gamgam, Uygulamalı İstatistik Yöntemler. İkinci Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996

A. Alp, “Çam Fıstığında Düşen Rekolte Kozak Üzümünü Öne Çıkardı”, Ekonomi,http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/cam-istiginda-dusen-rekolte-kozak-uzumunu-one-cikardi-199122h.htm,

E. Seyirden, “Çam Fıstığı Rekoltesi Üreticiyi De İhracatçıyı da Üzdü”, http://ticaretgazetesi.com.tr/haberler_cam_fistigi_rekoltesi_ureticiyi_de_ihracatciyi_da_uzdu-l-1-sayfa_id-666-id-103440, 2016

URL-1 “Çam Fıstığı Verimini Düşüren Böcek Bulundu”, http://www.yeniasir.com.tr/kenthaberleri/2015/01/13/cam-fistigi-verimini-dusuren-bocek-bulundu , 2016

Downloads

How to Cite

[1]
R. Kurt, S. Karayilmazlar, and Y. Cabuk, “Important Non-Wood Forest Products in Turkey: An Econometric Analysis”, Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 6, no. 6, pp. 1245–1248, Dec. 2016.

Metrics

Abstract Views: 1122
PDF Downloads: 273

Metrics Information
Bookmark and Share